Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med Dataskyddförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

1. INSAMLING AV INFORMATION OCH SPÅRNING 

1.1 Registrering av personuppgifter

När du kontaktar oss via telefon, e-post eller på annat vis sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera och uppfylla avtal eller andra förekommande tjänster hos oss. Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för marknadsföring, både via e-post och postala utskick.   

1.2 Marknadsföring

Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för marknadsföring, både via e-post och postala utskick. Detta för att vi vill hålla dig uppdaterad vad gäller bl.a. våra tjänster. Du kan när som helst välja att inte ta emot våra utskick genom att kontakta oss.

1.3 Cookies och Google Analytics

Vid ditt första besök på vår webbplats skickas automatiskt en s.k. cookie till din dator. En cookie är en liten textfil som innehåller information och lagras på besökarens dator. Cookies används av tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. 

2. BILDER PÅ HEMSIDAN OCH PUBLICERING PÅ SOCIALA MEDIER

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på hemsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.

Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den ska fylla ett syfte och inte upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med, kontakta oss så tar vi omgående bort bilden såväl externt som internt.

3. INFORMATIONSSÄKERHET 

Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dessa uppgifter vidare till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som till exempel tillhandahåller IT-tjänster för vår verksamhet. Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss, i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. 

4. TILLGÅNG, ÄNDRING OCH BORTTAGNING AV INFORMATION

Du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. För att begära ut denna information kräver vi skriftlig egenhändigt undertecknad begäran skickad till vår postadress.

Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter, efter att eventuella lagliga krav inte längre ställs.

5. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Svensk rätt ska vara tillämplig på villkoren i denna policy. Tvister i anledning av villkoren ska slutligt avgöras av svenska allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

6. NÄR GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Vår integritetspolicy gäller för alla våra register, tjänster och vår hemsida. 

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.