Lasersvetsning

Svetsmetoden bygger på en pulserande laserstråle som med maximal precision sammanfogar grund och tillsatsmaterial eller bygger på material till önskad geometri.

Vi på Verktygssvetsarna rekommenderar denna metod vid svetsreparationer av formverktyg för plast och pressgjutning. Lasersvetsning ger genom sin minimala värmetillförsel mycket liten risk för sprickbildning.

Vi har tillsatsmaterial till de vanligaste förekommande stålsorterna (ex. Orvar, Caldie, Stavax) i vår lagerhållning.

Verktygssvetsarna AB har idag 3 stycken lasersvetsmaskiner, 2 styck stationära av märket AlphaLaser 300 W och 1 styck Mobil Laser av märket AlphaLaser.

  • AL 300 Al-T. Semimobil.
  • AL 300 Al-T. Semimobil.
  • ALM 300 Mobil Lasersvets.Kontakta oss